به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز نشست کمیته برنامه ریزی تدوین برنامه های معاونت فرهنگ ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز با حضور منصور سرگزی معاون فرهنگی و جمعی از مدیران ، روسای ادارات و کارشناسان ستادی و استانی ستاد در محل مجتمع فرهنگی و آموزشی یاوران حضرت مهدی موعود(عج) در جوار مسجد مقدس جمکران به میزبانی ستاد اقامه نماز استان قم به مدت دو روز در حال برگزاری می باشد.

کمیته تدوین برنامه های سال ۱۳۹۷ معاونت با هدف تبیین سیاست ها و رویکرد های جدید ستاد اقامه نماز به منظور بازخوانی و تدوین نهایی شیوه نامه های اجرایی برنامه های معاونت فرهنگ ، آموزش و پژوهش در استان ها برگزار می گردد.

این کمیته در قالب سه کارگروه تخصصی به مدت ۱۸ ساعت در روز برگزار می شود.